Havacılık Yönetimi Bölümü

Son yıllarda, özellikle 2010 yılından bu yana, ülkemizde hava ulaşımı ve buna bağlı olarak havacılık sektörü hızlı bir büyüme göstermektedir. Bilindiği üzere, Türkiye coğrafi konumu gereği karayolu taşımacılığı bakımından Avrupa ve Asya arasında geçiş noktasıdır. Bu durum, havayolu taşımacılığı açısından da ülkemizin kritik bir rol oynamasını ve kıtalar arası uçuşlarda aktarma noktası olmasına neden olmaktadır. Diğer yandan, yurtiçi uçuş sayılarının ve hizmet veren havayolu firmalarının sayısındaki artış uluslararası havalimanlarımız kadar ulusal havalimanlarımızı da etkin hale getirmektedir.

 Bu alanda faaliyet gösteren havacılık işletmelerinin (havayolu, havaalanı, yer hizmetleri, kargo, ikram, vb.)  pazarlama, muhasebe, finansman, uçuş operasyon, kalite, emniyet yönetimi gibi işlevsel alt bölümlerinde çalışabilecek nitelikte insan ihtiyacı her geçen gn artmaktadır. Hava taşımacılığında kalitenin yükseltilmesi havacılık sisteminin emniyetli, güvenli, etkin ve verimli çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Havacılık, hızlı gelişen ekonomik bir faaliyet alanı olmakla birlikte, yoğun ileri teknoloji kullanımını gerektirmektedir. “Önce emniyet” prensibiyle, faaliyetlerin yürütülmesini güvence altına alabilmek için, oldukça detaylı düzenlemelere sahip bu sektörde çalışan personelin nitelikli bir eğitim alması son derece önemlidir. Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde bulunan Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesindeki Havacılık Yönetimi Bölümü’nde gerek duyulan bilgi ve becerilere sahip nitelikli personel ihtiyacına cevap vermesi bu bölümün temel hedefidir.

Yayın Tarihi: 08/03/2017
Okunma Sayısı: 3638
Öğrenci Bilgi Sistemi
2019-2020 Akademik Takvimi