Hakkımızda

... Uzaktan komuta edilebilen araç teknolojilerinin havacılıkla buluşması neticesinde doğan İnsansız Hava Araçları (İHA) günümüzde haritalama, madencilik, tarım ve mühendislik gibi çok farklı alanlarda kullanılır hale gelmiştir.
Otonom uçuş yeteneğiyle birlikte ise geleceği şekillendirecek unsurlar arasında yer almayı başaran İHA’lar havacılık sektöründe büyük bir dönüşüme neden olmuştur.
Askeri ve sivil amaçlara yönelik yaygın kullanım alanlarına sahip bu teknoloji geleceğe yönelik kariyer fırsatlarını da beraberinde sunmaktadır.
Süleyman Demirel Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürlüğü olarak 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 31. Bölümü ile 14.10.1983 tarih ve 2920 sayılı “Türk Sivil Havacılık Kanunu’na ilişkin "İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA)" kapsamında TR-İHA-34 yetki kodu Ticari İHA 0/İHA 1 Pilotluk eğitimleri vermekteyiz. Bu kapsamda;
Insansız hava aracı kullanacak pilotların ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin düzenlemelerine uygun olarak havacılık ve uçuş emniyeti bilinciyle sertifikalandırılacakları eğitimlerde;
• İHA ile gerçekleştirilecek uçuş operasyonları için gerekli olan Ticari İHA Pilot Lisansı’na sahip olunması,
• Profesyonel havacılık uygulamaları çerçevesinde mesleki gelişimin desteklenmesi,
• İHA kategorisine bağlı olarak alınan teorik ve pratik eğitimler ile temel ve ileri düzeyde havacılık bilgisine sahip olunması
amaçlanmaktadır.