Hakkımızda

20. Yüzyılın ortalarından itibaren hızlı bir gelişmeye öncülük eden havacılık endüstrisine verilen önem ve ilgi bu gelişmelere paralel olarak uluslararası düzeyde artmıştır. Ortaya çıkan dönüşümlerle birlikte havacılık alanındaki eğitimli iş gücü eksikliğinin giderilmesi ulusların öncelikleri arasında yer almaya başlamıştır. Bu doğrultuda Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda isteğe bağlı hazırlık eğitiminin yer aldığı ve örgün olarak 4 yıllık eğitim programına sahip olan Havacılık Yönetimi bölümümüz 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır. Havacılık Yönetimi eğitimi alarak mezun olan öğrencilerin; havayolu, havalimanı, yer hizmetleri gibi havacılık endüstrisinde faaliyet gösteren özel ve kamu işletmelerinde çalışabilecek yetkinliğe sahip olmaları hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda verilecek eğitimler alandaki yaygın işlevleri ve yönergeleri anlayabilen, hedeflerini izleyebilen, bu hedefler için diğer ekip arkadaşları ve bölümlerle uyumlu çalışabilecek öğrenciler yetiştirilmesi bölümün temel kuruluş ilkesini oluşturmaktadır. Bölümümüz, öğrencilerinin kariyer planlarını da göz önünde bulundurarak ilgili otorite ve kuruluşların onayladığı sertifikaların kazanılması ve diplomanın yanı sıra sektör ile kurulacak iyi ilişkiler ve işbirlikleri çerçevesinde güçlü eğitim imkanlarını sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfının Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen eğitimleri kapsadığı bölümümüzde öğrenim görecek öğrenciler toplam sekiz yarıyıl içerisinde 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) / 184 Kredi yükünü zorunlu ve seçmeli dersleri alarak tamamlamış olmaları gerekmektedir. Alan içi ve alan dışı derslerde Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyeleri ve üniversite dışından alanında uzman profesyonellerden destek alınmaktadır. Havacılık alanındaki güncel veriler ve bilgiler ışığında hazırlanan müfredatımızda öğrencilerin mezuniyet sonrası karşılaşabilecekleri sıkıntıları ve problemleri, analitik ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmalarını amaçlayan temel yönetim dersleri ve havacılığa ilişkin alan dersleri yer almaktadır. Günümüz dünyasında önemli bir yere sahip olan aynı zamanda havacılık alanı içinde de oldukça önemli olan yabancı dil gereksiniminin ise isteğe bağlı hazırlık eğitiminin yanı sıra dönemler içerisinde verilmesi planlanan Rusça, Almanca, Arapça gibi farklı dillerde eğitimlerle giderilmesi hedeflenmektedir.

Akademik Analizler