Mezun olacak öğrenciler hakkında

Sivil Havacılık Yüksekokulu, Havacılık Yönetimi Bölümü bir yıl hazırlık olmak üzere, dört yıllık eğitim alınan toplam beş yıllık bir programdır. Eğitim programının sonrasında öğrenciler Havacılık İşletmeni olarak diploma hakkı kazanırlar.

 

Mezun olan öğrenciler, hava araçları hakkında bir çok sınıflandırma yapabilecektir. Hava araçlarının işletilmesi hakkında bütünsel bakış açısının yakalanması ile, uçakların işletilmesi, yer hizmetlerinin bir parçası olarak işletme süreçlerini anlar, ihtiyaçlara, emniyet kurallarına ve yönergelere göre gerekli işlevleri üstlenebilir. Havayolu, havalimanı ve yer hizmetleri dışında ülke havacılık otoritelerinin gerekli gördüğü bilgi ve farkındalık seviyesine ulaşmış çalışan adayları yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

 

Mezun Öğrencilerin Bilgi ve Beceri Açısından Yeterlilikleri

 

Bu program vasıtasıyla mezun olan aday çalışanlar;

  • Uluslararası ve ulusal düzeyda havacılık otoriteleri ve bunların yayınlamış olduğu kurallar bütününe hakimdir,
  • Havacılık süreçlerini kavramış ve hava araçlarının bir bütünün parçası olarak anlar,
  • Yer hizmetleri, şirketlerin içindeki işlevleri, bölümleri, kullanılan teçhizatlar hakkında bilgi sahibi olur, stajlar vasıtasıyla bütün işlevleri gözlemlemiş olur,
  • Havayolu şirketlerinin süreçleri, tariflendirme, maliyet analizi gibi konularda bilgi sahibi olur,
  • Edinmiş olduğu bilgiler ile günlük üstleneceği işlevler sırasında oluşacak hatalar ile iligli pratik çözüm üretme, yönergeler ararcılığı ile doğru karar verme, bölümler ve kurumlar arası iletişim kurma yeteneği sahibi olur,
  • Havayolu uygulamaları olan rezervasyon, biletleme, harekat, yük ve denge, bagaj operasyonları, yolcu hizmetleri, kayıp bagaj gibi bir çok uluslararası sistemi tanımış ve bunların bütünsel farkındalığına sahip olur,
  • Bilgi ve becerileri açısından yardımcı olacak bir çok bilgisayar kavramına hakimdir,

 

Öğrencilerin Mezuniyet Koşulları:

 

Mezun olacak öğrencilerimizin;

  • Toplam 240 AKTS (Avrupa Kreti Transfre Sistemi - European Credit Transfer System) ,
  • Stajlarını başarı ile tamamlamış olması,
  • Ortalama mezuniyet puanının 2.00 olması gerekmektedir.

 

Mezun olan öğrencilerimiz, AKTS uygulaması dolayısıyla dünyada geçerli olan bir diplomaya sahip olabilmektedir.

 

 

 

Yayın Tarihi: 18/07/2019
Okunma Sayısı: 910