Hakkımızda

Son yıllarda, özellikle 2010 yılından bu yana, ülkemizde hava ulaşımı ve buna bağlı olarak havacılık sektörü hızlı bir büyüme göstermektedir. Bilindiği üzere, Türkiye coğrafi konumu gereği karayolu taşımacılığı bakımından Avrupa ve Asya arasında geçiş noktasıdır. Bu durum, havayolu taşımacılığı açısından da ülkemizin kritik bir rol oynamasını ve kıtalar arası uçuşlarda aktarma noktası olmasına neden olmaktadır. Diğer yandan, yurtiçi uçuş sayılarının ve hizmet veren havayolu firmalarının sayısındaki artış uluslararası havalimanlarımız kadar ulusal havalimanlarımızı da etkin hale getirmektedir. Havacılık sektöründe, uçuş güvenliği ve emniyeti vazgeçilmez bir unsurdur. Bunun temelinde ise güvenilirliği yüksek ve sağlıklı çalışan hava aracı sistemleri bulunmaktadır. Buna bağlı olarak, bölgede gelişmekte olan sektörün nitelikli ve üst düzey hava aracı (uçak, helikopter vb.) bakım personeli ihtiyacı ve istihdam sağlayacaktır. Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde bulunan Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesindeki Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü’nde SHY/JAR-66 Havaaracı Bakım Personeli Yönetmeliği ve SHY/JAR-147 Havaaracı Bakım Eğitim Kuruluşları Yönetmeliği doğrultusunda yetiştirilecek olan öğrencilerin bölgenin ve gerek duyulması halinde ülkemizin nitelikli personel ihtiyacına cevap vermesi bu bölümün temel hedefidir.

Akademik Analizler