Misyon, Vizyon

MİSYON

 

SDÜ Sivil Havacılık Yüksekokulu; toplum ve havacılık sektörü paydaşları ile etkileşim içinde, öğrenci odaklı ve uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, bilgi ve teknoloji üretme odaklı araştırma yapmayı ve havacılık sektörüne yönelik çözümler üretmeyi görev edinmiştir.

 


 

VİZYON

✓ Üniversitemiz temel değerleri ve ilkeleri doğrultusunda;

✓ Yüksek düzeyde kaliteli eğitim veren,

✓ Nitelikli çalışma ve araştırma olanağı ve ortamı sunan,

✓ Nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen,

✓ Toplumsal duyarlılık sahibi,

✓ Sektör odaklı eğitim vererek sorgulayıcı, yenilikçi, yaratıcı, araştırıcı, muhakeme etme ve çözümleme gücüne sahip öğrenci yetiştiren,

✓ Toplum ve sektörle iş birliği içerisinde olan,

✓ Öncelikli olarak tercih edilen ve ulusal ve uluslararası alanda tanınmış ve saygın bir yeri olan eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olmaktır.