Hakkımızda


İleri teknolojinin en yoğun kullanıldığı, katma değeri yüksek sektörler arasında yer alan havacılık sektörünün kalifiyeli teknik eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Üniversitemiz bünyesinde Sivil Havacılık Yüksekokulu, mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştirecek nitelikli, donanımlı, araştırmacı, yeniliklere açık ve vizyon sahibi insan gücü kazandırabilmeyi hedefleyen Yüksekokulumuz 08.04.2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Yüksekokulumuz adına tahsis edilmesi düşünülen Sivil Havacılık Yüksekokulu binası Keçiborlu ilçesinde yer almakta olup, 5018 m2 lik alana sahip bina inşaatı tamamlanmış bulunmaktadır. Yüksekokulumuz faaliyetlerine devam edebilmesi, akademik ve idari personelimizin yapılanabilmesi için Yüksekokulumuza geçici olarak Üniversitemiz Hukuk Fakültesi binası içerisinde yerleşmiş bulunmaktayız.

Okulumuz bünyesinde açılan bölümlerimiz;
-Havacılık Yönetimi Bölümü
-Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü
-Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü
olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır.

Havacılık Yönetimi Bölümümüz öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca öngörülen asgari öğretim üyesini tamamlanmış olup 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli öğretim elemanı kadromuz oluşturularak, öğrenci alımı için Yüksek Öğretim Kuruluna başvurumuz yapılmış ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 09.05.2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararıyla 40 (kırk) öğrenci alımı uygun görülmüştür.

Havacılık Yönetimi Bölümü, havacılık işdalı bünyesinde çalışması hedeflenen mezunlarını, havayolu, havalimanı, yer hizmetleri şirketleri ve devlet bünyesindeki ilgili kuruluşlarda çalışabilmesi yetkinliğine ulaşabilecek öğrencileri kabul etmek için kurulmuştur. Bölümün amacı, havacılık işdalı bünyesinde çalışacağı işlevlerin yönergelerini anlayabilen, hedeflerini izleyebilen, bu hedefler için diğer ekip arkadaşlarına ve bölümlerle uyumlu çalışabilecek mezunlar yetiştirebilmektir. Okulumuz, öğrencilerine diplomanın yanısıra, yapmakta olduğu girişimler ile havacılık işdalı içerisinde geçerli sertifikaları da edinmeleri için emek sarfetmektedir 40 öğrenci kontenjanı ile başlayacak olan 2019 - 2020 öğretim yılında öğrencilerin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda bir yıl İngilizce hazırlık alınması konusunda girişimleri tamamlamıştır. Bununla birlikte seçmeli yabancı dil ile ikinci bir dilin öğrenilmesi de hedeflenmiştir. Öğrencilerin havacılık temel derslerinin alınması ile havayolu ve havalimanı, ayrıca yer hizmetleri konusunda yetkin hale gelmesi sağlanacaktır.

Sivil Havacılık Yüksekokulu, Havacılık Yönetimi bölümüne kabul edilecek öğrencilerin İngilizce Hazırlık eğitimlerinin Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü'nde bulunan Yabancı Diller Yüksekokulunda eğitim görmesi planlanmaktadır.

Havacılık Elektrik-Elektroniği Bölümü ve Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü için de öğretim üyelerimizin atamalarının tamamlanması halinde öğrenci alımı planlanmaktadır.

Akademik Analizler