Hakkımızda


İleri teknolojinin en yoğun kullanıldığı, katma değeri yüksek sektörler arasında yer alan havacılık sektörünün kalifiyeli teknik eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Üniversitemiz bünyesinde Sivil Havacılık Yüksekokulu, mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştirecek nitelikli, donanımlı, araştırmacı, yeniliklere açık ve vizyon sahibi insan gücü kazandırabilmeyi hedefleyen Yüksekokulumuz 08.04.2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Yüksekokulumuz adına tahsis edililen Sivil Havacılık Yüksekokulu binası Keçiborlu ilçesinde yer almaktadır. Okulumuz 5018 m2 lik alana sahip bina inşaatı tamamlanmış olup, akademik, idari ve eğitim öğretim faaliyetlerini bu binada gerçekleştirecektir.

Okulumuz bünyesinde açılan bölümlerimiz;
-Havacılık Yönetimi Bölümü
-Uçak Bakım ve Onarım Bölümü
-Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü
olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır.

Havacılık Yönetimi Bölümümüz öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca öngörülen asgari öğretim üyesini tamamlanmış olup 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli öğretim elemanı kadromuz oluşturularak, öğrenci alımı için Yüksek Öğretim Kuruluna başvurumuz yapılmış ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 09.05.2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararıyla 40 (kırk) öğrenci alımı uygun görülmüştür.

Havacılık Yönetimi Bölümü, havacılık işdalı bünyesinde çalışması hedeflenen mezunlarını, havayolu, havalimanı, yer hizmetleri şirketleri ve devlet bünyesindeki ilgili kuruluşlarda çalışabilmesi yetkinliğine ulaşabilecek öğrencileri kabul etmek için kurulmuştur. Bölümün amacı, havacılık işdalı bünyesinde çalışacağı işlevlerin yönergelerini anlayabilen, hedeflerini izleyebilen, bu hedefler için diğer ekip arkadaşlarına ve bölümlerle uyumlu çalışabilecek mezunlar yetiştirebilmektir. Okulumuz, öğrencilerine diplomanın yanısıra, yapmakta olduğu girişimler ile havacılık işdalı içerisinde geçerli sertifikaları da edinmeleri için emek sarfetmektedir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 40 öğrenci kontenjanı ile başlamış ve öğrencilerin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda bir yıl İngilizce hazırlık alınması konusunda girişimleri tamamlamıştır. Bununla birlikte seçmeli yabancı dil ile ikinci bir dilin öğrenilmesi de hedeflenmiştir. Öğrencilerin havacılık temel derslerinin alınması ile havayolu ve havalimanı, ayrıca yer hizmetleri konusunda yetkin hale gelmesi sağlanacaktır.

Sivil Havacılık Yüksekokulu, Havacılık Yönetimi bölümüne kabul edilecek öğrencilerin İngilizce Hazırlık eğitimlerinin Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü'nde bulunan Yabancı Diller Yüksekokulunda eğitim görmesi planlanmaktadır.

Uçak Bakım ve Onarım Bölümü ile Havacılık Elektrik-Elektroniği Bölümlerimizin; SHGM nezdinde SHY-147 yetki belgesini alarak tanınmış okul statüsüne kavuşabilmesi ve aktif hale gelmesi için çalışmalara devam edilmiştir. Uçak Bakım ve Onarım Bölümü ile Havacılık Elektrik-Elektroniği Bölümlerimizin en kısa sürede eğitim öğretime başlayabilmesi ve akademik anlamda güçlenebilmesi için yeni öğretim elemanları kadromuza katılmış bulunmaktadır.

Sayısal Veriler